Facebook Twitter

Wie heeft de (tuin)broek aan? Column over een volmacht (levenstestament).

Wie heeft de (tuin)broek aan? Column over een volmacht (levenstestament).


Thijs Bol heeft een passie voor tuinieren. Hij houdt zijn eigen tuin nauwgezet bij, wat hem heel wat uurtjes kost. Maar dat maakt niet uit, hij is met pensioen. Zijn lichamelijke kwalen beperken hem zo langzamerhand wel in het uitoefenen van zijn grote hobby.
Zijn vrouw Iris Bol zit liever te borduren en te puzzelen. Op een regenachtige dag praten ze samen over de toekomst. Iris wil, als Thijs ziek zou raken en opgenomen zou moeten worden, niet meer in dit grote huis wonen. De tuin is heel bewerkelijk, en Iris ziet op tegen al het onderhoud. Liever verhuisde ze naar een kleinere woning.
Maar stel je voor dat Thijs op dat moment geen handtekening meer zou kunnen zetten voor de verkoop. Hoe krijgt Iris het dan allemaal voor elkaar? Of omgekeerd? Kunnen ze beslissingen namens elkaar nemen als het nodig is?
Voor kleine, dagelijkse dingen natuurlijk wel. Maar als het gaat over goederen of geld, kan dit alleen op basis van een wettelijke vertegenwoordiging. Een wettelijk vertegenwoordiger kun je laten aanwijzen door de kantonrechter, bijvoorbeeld een bewindvoerder. Een wettelijk vertegenwoordiger kun je ook aanwijzen in een rechtsgeldige volmacht, opgemaakt bij de notaris.
Men mag zijn eigen echtgenoot aanwijzen als wettelijk vertegenwoordiger.
Thijs en Iris Bol besluiten een bezoekje te brengen aan de notaris. Je weet immers maar nooit. Ze vertrouwen elkaar volledig en willen elkaar machtigen voor dit soort belangrijke beslissingen. Zonder verantwoording hoeven af te leggen aan de kantonrechter. Dan kunnen ze later zelf bepalen wie de broek aan heeft thuis, ofwel wie de beslissingen namens hun samen neemt.