Facebook Twitter

Wat is een hypotheekakte

Wat is een hypotheekakte


Wat is een hypotheekakte?

Wat is een hypotheekakte nu eigenlijk? In een hypotheekakte wordt een zekerheidsrecht vastgelegd aan de bank. Koop jij een huis en leen je het geld bij de bank? Dan wil de bank natuurlijk zekerheid dat je de lening terugbetaald.
 

Wat staat er in een hypotheekakte?

In de hypotheekakte staan o.a. de volgende gegevens opgenomen:

  • De hoogte van de hypothecaire inschrijving
  • De hoogte van de hypothecaire rente
  • De aflossingsmethode van de hypotheek
  • De omschrijving van het onderpand, de koopwoning
  • De verplichting om een woonverzekering af te sluiten
  • De algemene voorwaarden van de geldverstrekker

 

Hypotheekakte notaris

De notaris is degene die de hypotheekakte opstelt, op verzoek van de geldgever. Meestal is dat de bank. Met deze notariële akte (dit officiële document) wordt het recht van hypotheek en de daarbij behorende bepalingen vastgelegd. Hiermee geef je je woning als onderpand aan de bank, in ruil voor een geldlening om je woning mee te kunnen betalen. De bank heeft door deze vastlegging een voorrangspositie als schuldeiser. In een ander artikel vertellen we je graag meer over een koopovereenkomst en de leveringsakte.
 

Pandrecht

Naast het hypotheekrecht op het huis, kan er ook een pandrecht worden gevestigd op roerende zaken die horen bij het onderpand. Denk bijvoorbeeld aan een zonnescherm of voordeur. Dit is eenvoudig los te maken van het huis en kan worden meegenomen. Dit kan als gevolg hebben dat de waarde van het huis verminderd waardoor het huis minder opbrengt in geval van een veiling.
 

Inschrijving kadaster

Is de akte opgesteld, door beide partijen akkoord bevonden en ondertekend? Dan is het aan de notaris om het document bij het Kadaster in te schrijven. Vanaf dat moment is de hypotheek definitief. 
 

Meer hierover weten?

Wilt u meer weten over een hypotheekakte? Of heeft u vragen over uw situatie? Graag kijken wat met u mee. Wilt u graag in contact komen met een laagdrempelige notaris? Neem dan contact met ons op.
 


 
Wat is een hypotheekakte