Facebook Twitter

Veelgestelde vragen

Kan de akte gemakkelijk uitgesteld worden, als verkoper of koper de afgesproken datum niet schikt?>
Niet zo gemakkelijk want iedereen moet op de hoogte gesteld worden van het verzetten naar een nieuwe datum (beide partijen, de makelaar, de bank en het moet passen in de agenda van de notaris), de nota van verkoper moet worden aangepast omdat de aflossing van een hypotheek (met lopende rente) tot op de dag nauwkeurig wordt berekend. Misschien moet er zelfs een geheel nieuwe aflosnota worden opgevraagd bij de bank als het een nieuwe maand is. Wellicht is het geld voor de nieuwe hypotheek van de koper al door de notaris opgevraagd. En dan wil de bank dit eerst weer teruggestort hebben.
Waarom kost het doorhalen van een hypotheek die afgelost is/ wordt, geld?>
Het doorhalen van een hypotheek gebeurt bij het Kadaster. Maar voorafgaand daaraan vraagt de notaris aan de betreffende bank of zij akkoord zijn met de doorhaling van de hypotheek en onder welke voorwaarden. Indien de bank akkoord is, zendt de notaris hen een volmacht ter ondertekening. Zodra deze terug is bij de notaris, maakt deze een akte van doorhaling op, waarin de gegevens van de hypotheek allemaal worden vermeld. Deze akte stuurt de notaris vervolgens naar het Kadaster ter verwerking. De kosten worden doorberekend aan de hand van een gemiddelde schatting van de bestede tijd.
Een hypotheekakte maken is toch een ‘druk op de knop’?>
In een hypotheekakte wordt de leningovereenkomst met de bank uitgewerkt. In de akte vermelden wij de hoogte van de hypothecaire inschrijving (het plafond) en ook het leningbedrag zelf. Verder beschrijven we daarin het onderpand (de gegevens van de woning dus), en vaak ook de hypotheekrente, aflossingsmethode, verplichte verzekeringen en overige voorwaarden. Iedere bank hanteert zijn eigen voorwaarden en geeft zelf aanwijzingen over wat er allemaal wel en niet in moet komen te staan. We moeten ook kijken of er al eerdere hypotheken zijn gevestigd en wat daarmee moet gebeuren. Vervolgens vragen we bij de bank de hypotheekgelden op. Zij geven aan ons door wat de advieskosten, afsluitkosten of kosten NHG zijn bijvoorbeeld, welke wij weer moeten inhouden op het bedrag voor de klant. Tenslotte schrijven we de hypotheekakte in bij het Kadaster, nadat we daar nog eens gecontroleerd hebben dat u (nog steeds) de eigenaar bent van de woning. Dus dit zijn enkele van onze werkzaamheden voor een hypotheek. Er komt meer bij kijken dan je denkt.
Waarom kost een volmacht extra geld?>
Als u een offerte heeft aangevraagd, zijn daarin de basis werkzaamheden opgenomen, ervan uitgaande dat alles soepel verloopt. Als een van partijen niet aanwezig kan zijn, moet de akte daarop aangepast worden. Bovendien moet de volmacht opgesteld worden met daarin alle relevante gegevens. Vanwege de verplichte legalisatie van de handtekening kost het ook meer tijd dan wanneer iedereen tegelijk aan tafel zit. Daarom staat in de nadere bepalingen bij de offerte ook een tarief genoemd voor een volmacht.
Waarom moet ik aantonen waar mijn eigen geld vandaan komt?>
De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties te melden die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken. Dit is nieuwe regelgeving en wordt dus vanuit de overheid aan ons opgelegd. Als het verklaarbaar is waar het geld vandaan komt, hoeft er geenmelding van een ongebruikelijke transactie te worden gedaan aan de controlerende instanties. Maar uit ons dossier moet wel blijken dat we dit hebben gecontroleerd, dus vandaar dat we naar een jaaroverzicht van de bank vragen of een balans van een B.V. of bewijs van een schenking of erfenis.
Het wordt toch afgeraden om een kopie van je legitimatiebewijs af te geven?>
Wij moeten eerst de identiteit van de klant controleren, voordat wij privacy-gevoelige gegevens mogen toesturen. Deze regelgeving wordt ons opgelegd vanuit de overheid, zijnde de identificatie-plicht. Als u wilt, mag u uw BSN-nummer afschermen.
Wat houdt ‘kosten kwaliteitsfonds’ in?>
Een kwaliteitsfonds dekt de kosten als er zomaar een notaris komt te overlijden bijvoorbeeld. Dan moet alles op dat kantoor tijdelijk gearchiveerd worden en waargenomen. Om dit soort noodgevallen te kunnen dekken, is er een fonds opgericht door de KNB. Bovendien waarborgt het dat u zonder hoge eigen bijdrage naar het klachteninstituut kunt. Deze kosten zijn niet voor onszelf, maar worden doorbetaald aan de KNB, de landelijke organisatie.