Facebook Twitter

Veelgestelde vragen over erfenissen

Veelgestelde vragen over erfenissen


Veelgestelde vragen over erfenissen

De meest veelgestelde vragen over erfenissen hebben wij op een rij gezet en vind je hier.
 
Hoe voorkom ik ruzie tussen nabestaanden?
Ik hoor om mij heen dat er vaak ruzie om de erfenis ontstaat. Als ik zelf ben overleden wil ik niet dat mijn erfgenamen ruzi├źn over mijn erfenis. Is daar nu al wat aan te doen?
 
Antwoord:
Er zijn verschillende manieren om met een testament zo veel mogelijk te voorkomen dat ruzie ontstaat. Welke oplossing voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie.
 
In het algemeen kan het benoemen van een executeur en/of een afwikkelingsbewindvoerder in een testament, goed werken. U kunt daarbij kiezen of u een van de erfgenamen voor deze functies wilt benoemen of juist een onafhankelijke derde. U kunt zelf in het testament aangeven wat u wilt dat de executeur of bewindvoerder regelt. Bijvoorbeeld verkoop van uw bezittingen of zelfs verdeling van uw erfenis. Er zijn ook andere oplossingen mogelijk; het hangt van uw situatie af wat het beste voor u past.
 
Hoe zit het met de gewijzigde regels voor executeurs?
Kort geleden heeft mijn oom, die geen kinderen heeft, mij gevraagd om zijn executeur te zijn als hij overlijdt. Nu hoorde ik dat de regels voor executeur strenger zijn geworden. Wat staat mij te wachten als mijn oom overlijdt?
 
Antwoord van de notaris:
Een executeur is vanaf 1 januari 2012 voortaan verplicht om de aangifte voor de erfbelasting te doen. Hij wordt hierdoor hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting die door de erfgenamen moet worden betaald. Dit betekent dat als de erfgenamen de erfbelasting niet betalen, de executeur die moet betalen!
 
Als vermogen wordt verzwegen (bijvoorbeeld een buitenlandse bankrekening), blijft de executeur aansprakelijk voor de erfbelasting die hierover moet worden betaald. Het is dus belangrijk om van de erfgenamen alle informatie te krijgen over het vermogen van uw oom. Als u als executeur kunt bewijzen dat u uw uiterste best heeft gedaan om te zorgen dat al het vermogen boven water is gekomen, geldt de aansprakelijkheid niet.
 
U hoeft niet per se de taak van executeur te accepteren als uw oom overlijdt. U kunt ook afstand ervan doen. Wij kunnen u na het overlijden van uw oom helpen die keuze te maken.