Facebook Twitter

Uitsluitingsclausule nog steeds belangrijk

Uitsluitingsclausule nog steeds belangrijk


Tot op heden maken veel ouders een testament om ervoor te zorgen dat de erfenis privé blijft van de kinderen. Maar omdat kinderen vanaf 2018 niet meer automatisch in gemeenschap van goederen trouwen, hoeft dat straks niet meer zou je denken. Maar dan heb je het mis.
 

Uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule wordt opgenomen in het testament of schenking en voorkomt dat de erfenis bij de ‘koude kant’ terechtkomt. Gaan de kinderen scheiden dan voorkomt de uitsluitingsclausule dat de wederhelft van het kind, recht heeft op de helft van de nalatenschap of schenking.
 

Uitsluitingsclausule huwelijkse voorwaarden

De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen geldt uitsluitend voor kinderen die trouwen in 2018 of later. Het nieuwe huwelijksrecht heeft géén terugwerkende kracht. Kinderen die al getrouwd zijn, blijven dit nog steeds in gemeenschap van goederen. Erfenissen vallen dan (ook in de toekomst) nog steeds in de gemeenschap die tussen het kind en diens echtgenoot bestaat.
Dat betekent dat er straks twee vermogensrechtelijke werelden naast elkaar bestaan. De groep gehuwden die onder de nieuwe wetgeving vallen zal de eerste jaren relatief klein zijn ten opzichte van de groep gehuwden die onder de oude wetgeving vallen.
 

Uitsluitingsclausule na 2018

Maar zelfs voor ouders van kinderen die nà 2018 trouwen, blijft een uitsluitingsclausule belangrijk. Het kind kan namelijk zelf kiezen om af te wijken van de nieuwe wet, in zijn huwelijksvoorwaarden. Het maken van een dergelijke clausule door de ouders heeft dus nog steeds wel zin: erflaters stellen daarmee de eigen wensen zeker. Wat in het testament van de ouder staat, is bindend voor de kinderen. Dat was al zo en blijft ook zo.
 

Meer weten hierover?

Wilt u meer weten over de uitsluitingsclausule? Neem dan contact op met Rispens Notarissen en wij adviseren u graag hoe u dit het beste kunt aanpakken.