Facebook Twitter

Testament wijzigen

Testament wijzigen


Wil je je testament wijzigen maar weet je niet precies wat mogelijk is en ben je benieuwd naar de kosten ervan? Wij hebben de belangrijkste zaken rondom het wijzigen van een testament samengevat in dit artikel.

Testament aanpassen

Een testament aanpassen gaat via de notaris. Je hoeft voor het aanpassen van je testament niet per se terug naar de notaris die het heeft opgesteld. Je kan je testament door een andere notaris laten aanpassen als je dat liever wilt, om wat voor reden dan ook.

De meest voorkomende redenen voor het aanpassen van je testament zijn:

  • relaties die zijn veranderd met de erfgenamen. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe relaties bijgekomen die je ook iets wilt nalaten, of relaties zijn gebroken waardoor je deze mensen wilt schrappen uit je testament;
  • dat je vermogen groter of juist kleiner is geworden;
  • aanpassingen in de wet waardoor het testament niet meer aansluit;
  • het opnemen van een uitsluitingsclausule om de ‘koude kant’ uit te sluiten van de erfenis;
  • dat jouw omstandigheden anderszins zijn gewijzigd.

Zodra je wijzigingen zijn besproken en de akte is getekend, verwerkt de notaris dit in het Centraal Testament Register (CTR).

Het advies is om in ieder geval één keer per vijf jaar je testament te (laten) controleren. Of pas je testament direct aan als je te maken hebt met grote veranderingen in je leven.

Testament herroepen

Naast een testament wijzigen is het ook mogelijk om een testament te herroepen. In het geval van een testament herroepen, geldt de inhoud van het testament niet meer. Als er geen testament (meer) is, gelden de wettelijke regels.
Ook een herroeping van een testament verwerkt de notaris in het Centraal Testament Register.
Het testament wat je zelf hebt ontvangen simpelweg versnipperen, is dus niet voldoende. Het blijft geldig omdat het niet officieel is herroepen.

Kosten testament wijzigen

De kosten voor het wijzigen van een testament hangen met name af van de gewenste aanpassingen. Informeer altijd vooraf bij de notaris naar de kosten, zodat je weet waar je aan toe bent.

Meer weten over het wijzigen van je testament?

Wil je je testament wijzigen en/of heb je nog andere vragen? Neem dan contact met ons op en wij adviseren je graag.

testament wijzigen