Facebook Twitter

Testament opstellen geen overbodige luxe

Testament opstellen geen overbodige luxe


Als je nog geen testament hebt, is het goed om daarover nog vóór de vakantie na te denken. Alles goed in een testament geregeld hebben, geeft namelijk een gerust gevoel. Dan ga je prettiger op vakantie. Dat merken wij in onze praktijk. Als de zomervakantie nadert krijgen wij veel aanvragen voor testamenten. Mensen gaan graag goed geregeld op vakantie. Ze lopen vaak al lang met het idee van het maken van een testament rond. Met de vakantie in het vooruitzicht willen ze het niet langer uitstellen.

Zeker bij jonge gezinnen is het opstellen van een testament geen overbodige luxe. Vaak blijven er na de geboorte van een kind juridische zaken ongeregeld. Bijvoorbeeld het treffen van een regeling in een testament voor het geval één van de partners overlijdt. Ongetrouwde partners erven namelijk niet automatisch van elkaar. Als er een kind wordt geboren, krijgt dit kind volgens de wet de erfenis als één van zijn ouders overlijdt terwijl de partner niets erft. Een andere belangrijke reden om een testament te maken is het aanwijzen van een voogd in een testament voor als beide ouders overlijden.

In een testament kunnen ouders zelf een voogd aanwijzen. Als de ouders er niet meer zijn, neemt de voogd de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen van de ouders over. Bovendien zorgt de voogd voor het beheer van de erfenis ten behoeve van de kinderen. Op hun achttiende jaar zijn kinderen meerderjarig en eindigt de voogdij. Met het eindigen van de voogdij krijgen de kinderen de vrije beschikking over de erfenis. Als ouders achttien jaar te jong vinden om de hele erfenis in handen te krijgen, kunnen zij in het testament een bewindvoerder benoemen. Deze beheert dan de erfenis voor de kinderen totdat zij de in het testament genoemde leeftijd hebben bereikt.