Facebook Twitter

Testament geheim houden

Testament geheim houden


Centraal testamentenregister raadplegen

Een voorbeeld voor het centraal testamentenregister raadplegen, wanneer is dit aan de orde bij een testament dat geheim wordt gehouden?
 
Voorbeeld
Mevrouw de Jong wil binnenkort een testament op laten stellen omdat ze wil voorkomen dat haar broers van haar erven. Mevrouw de Jong is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Ze vraagt zich af of haar broers haar testament kunnen inzien. Ze vindt namelijk dat dit hen niets aangaat; niet tijdens haar leven maar ook niet na haar overlijden.
 

Testament geheim houden

Tijdens haar leven hoeft niemand te weten dat er een testament is opgemaakt (behalve zijzelf en de notaris). Na haar overlijden kan iemand het Centraal Testamenten Register raadplegen of er een testament is opgemaakt. Dit moet schriftelijk gebeuren en een kopie van de overlijdensakte moet worden meegestuurd. Na het overlijden van mevrouw de Jong kunnen haar broers dus wel informeren of ze een testament heeft opgemaakt.
 

Het geheim van de notaris

Over de inhoud van het testament komen zij hierdoor echter niets te weten. Hiervoor zouden ze zich moeten wenden tot de betreffende notaris die het testament bewaart. De notaris verstrekt echter slechts informatie over de inhoud van het testament aan de direct belanghebbenden, zoals de erfgenamen. Aangezien de broers geen erfgenaam zijn, komen zij ook bij de notaris dus niets meer te weten.
 
Meer weten over het opstellen en geheim houden van een testament?
 
testament geheim houden