Facebook Twitter

Testament bij leven

Testament bij leven


Testament bij leven oftewel levenstestament

Een testament bij leven, ook wel levenstestament genoemd, geeft controle en grip op de onvoorziene dingen in het leven. Het is voor veel mensen een geruststelling om een levenstestament op te stellen.
In een levenstestament wordt een aantal voor jou belangrijke zaken vastgelegd mocht er iets gebeuren waardoor je (tijdelijk) niet meer zelfstandig beslissingen kunt nemen.
Door in goede gezondheid te bepalen hoe je wilt dat er gehandeld wordt – in het geval dat je dat zelf (tijdelijk) niet meer kunt – houd je toch de regie in handen.
 

Waarom een levenstestament?

Waarom een levenstestament laten opstellen door de notaris? De beweegredenen kunnen voor iedereen anders zijn. Het uitgangspunt is dat je toch controle over een situatie houdt, terwijl je zelf (op dat moment) niet (meer) wilsbekwaam bent. En dat geeft in veel gevallen rust. Voor alle betrokkenen is er duidelijkheid over wat je wensen zijn. Denk aan het vastleggen van wensen ten aanzien van medische behandelingen of je financiën. Je kunt iemand machtigen om (bepaalde) belangen voor je te behartigen.
 
Een situatie die regelmatig voorkomt is dat ervan uit wordt gegaan dat ‘de partner het wel regelt’, in het geval je zelf niet meer kunt beslissen. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd op gaat. Partners hebben niet automatisch elkaars volmacht tot handelen. Daarnaast hebben instellingen te maken met een zorgplicht, die plicht is een onderdeel van de Wet financieel toezicht. Dit zorgt ervoor dat je partner bijvoorbeeld niet zomaar bij je geld kan en hierover kan beslissen. Het is daarom goed om dit soort zaken van tevoren vast te leggen in een levenstestament.
 

Testament en levenstestament

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament? Een levenstestament zoals de naam doet vermoeden is een testament dat geldig is gedurende je leven. Hierin worden je wensen opgenomen hoe jij wilt dat er wordt gehandeld als je niet (meer) bekwaam bent om zelf beslissingen te nemen.
Een testament is een document waarin je al je wensen opneemt dat geldig wordt vanaf het moment dat je komt te overlijden.
 

Meer weten over een testament bij leven?

Wil je graag meer weten over een levenstestament? Neem contact met ons op en wij bespreken graag jouw situatie en wensen om je verder te helpen.

 

testament bij leven