Facebook Twitter

Testament bespaart geld

Testament bespaart geld


Een testament bespaart geld

Een testament maken is niet alleen iets voor de rijken.
Een testament bespaart geld.
Besparing van erfbelasting kan ook bij mensen met een smalle portemonnee.
En is het daar niet meer dan welkom?

 
Een voorbeeld waarin een testament geld bespaart
 
Kees en Marja zijn 70 jaar; zij wonen in een woning met een waarde van € 135.000.
Het echtpaar leeft van de AOW; zij hebben geen pensioen en geen spaargeld. Er zijn 2 kinderen.
 

Zonder testament

Als Kees overlijdt, bedraagt zijn nalatenschap € 67.500 (Kees’ helft van de waarde van de goederen).
Marja en de kinderen erven ieder het 1/3e deel; het deel van de kinderen is nog niet opeisbaar. De kinderen erven dus een vordering ter grootte van € 22.500. Vanwege de niet opeisbaarheid heeft dit een fiscale waarde van 58% ofwel € 13.050. Zij blijven ruimschoots onder de wettelijke vrijstelling van € 20.616.
Als Marja vervolgens overlijdt, bedraagt haar nalatenschap € 67.500 (Marja’s helft van de waarde van de goederen) plus € 22.500 (de erfenis van haar man). De kinderen erven dus ieder de helft van € 90.000 ofwel € 45.000. Daarmee overschrijden zij hun wettelijke vrijstelling fors.
Zij betalen ieder € 2.438 aan erfbelasting.
 
Met testament
De notaris adviseert Kees en Marja om in hun testament het deel van de langstlevende echtgenoot (de € 22.500) direct door te schuiven aan de kinderen (op papier).
Gevolg is dat bij het eerste overlijden de vrijstelling van de kinderen wordt ‘opgevuld’. Bij het tweede overlijden erven de kinderen dan ieder de helft van € 67.500 ofwel € 33.750. Daarmee is de overschrijding van hun vrijstelling veel minder fors. Zij betalen ieder € 1.313 aan erfbelasting.
 
Voilà, er is zomaar méér dan € 1.000 per persoon bespaard.
 
Wilt u een testament laten opstellen en geld besparen? Neem dan contact met ons op.
 
testament bespaart geld