Facebook Twitter

Snippergrond

Snippergrond


Snippergrond, snippergroen of restgrond

Eerlijk gezegd heeft Karel de Boer, als eigenaar van een woning met tuin aan de Strokerij te Nieuwdorp, niet precies helder waar en hoe de eigendomsgrenzen liggen. Dat komt omdat zijn tuin grenst aan gemeentegrond. Karel heeft zijn tuin vergroot door ook dat stukje gemeentegrond te gebruiken als tuin en heeft er jarenlang onderhoud aan gepleegd.

 

Verjaring gemeentegrond

De vraag is nu of dit gebruik voldoende is voor het verkrijgen van de strook grond door verjaring. Dit leidt automatisch tot de discussie over het eigendom van het betreffende (kleine) stukje grond en soms zelfs tot een langlopende juridische procedure. Karel informeert bij de notaris of een beroep op verjaring kansrijk is. Want hoe gaat het bij een latere verkoop: moet de heg er dan weer uit?

 

Notariele akte van verjaring opstellen door notaris

De notaris legt uit: verjaring kan ontstaan door bezitshandelingen van Karel. Er is sprake van bezit als het perceel door middel van een schutting, hekwerk of ondoordringbare haag is afgezet en niet meer vrij toegankelijk is voor derden. Ook als het voor derden op een andere manier duidelijk is dat het stuk grond door Karel in bezit is genomen, kan bezit worden aangenomen. Karel dient echter wel aan te tonen dat het bezit voor een periode van twintig jaar heeft voortgeduurd. Dit bewijs is niet altijd gemakkelijk te leveren. Het bewijs wordt in de meeste gevallen geleverd door foto’s en/of verklaringen van derden, zoals buren.

 

Akte van verjaring kadaster

Karel de Boer ontvangt vervolgens een brief van de gemeente, dat zij de verjaring niet betwisten inzake dit stukje snippergrond. Is Karel vanaf dat moment juridisch eigenaar? Nee. De notaris stelt, in overleg met Karel, een notariële akte van verjaring op. Deze wordt ingeschreven bij het Kadaster. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Karel heeft dan gelukkig al die jaren het onderhoud (gras maaien, heg knippen) niet voor niets gepleegd!

 

Meer weten over snippergrond?

Heeft u een soortgelijke situatie of heeft u een vraag gerelateerd aan snippergrond? Neem dan contact op met Rispens Notarissen.