Facebook Twitter

Schenkingsrecht

Schenkingsrecht


Schenkingsrecht; wat is het?

Het schenkingsrecht is de belasting die wordt geheven over de waarde van de geschonken goederen of gelden. Sinds de intreding van de nieuwe Successiewet in januari 2010, wordt er gesproken van schenkbelasting in plaats van schenkingsrecht.
 

Wanneer betaal je belasting voor een schenking?

De veelgestelde vraag als het om schenkingsrecht gaat is: ‘Wanneer betaal je belasting voor een schenking, en hoeveel?’ Of je belasting moet betalen over je schenking hangt uiteindelijk af van de hoogte van het geschonken bedrag en de relatie tussen de gever en ontvanger. Voor enkele bijzondere situaties zoals het kopen van een huis kunnen speciale vrijstellingen gelden.
 

Belastingvrij schenken?

Ieder jaar publiceert de belastingdienst de schenkingsvrijstellingen voor een kalenderjaar. Door dit op te zoeken weet je precies of en hoeveel je belastingvrij mag schenken. Ook wordt duidelijk aangegeven wat de relatie tussen de twee partijen moet zijn om te voldoen aan het geschonken belastingvrije bedrag.
 

Hoeveel schenkbelasting betaal je?

Benieuwd hoeveel schenkbelasting je betaalt over een ontvangen schenking? Dit reken hulpmiddel van de belastingdienst geeft antwoord op je vraag:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/hulpmiddel-schenkbelasting
 

Wie betaalt de schenkbelasting bij een schenking?

De ontvanger wordt belast met de schenkbelasting. Uiteraard kan de schenker ervoor kiezen om een specifiek bedrag te willen schenken en dit te verhogen met het bedrag dat de ontvanger moet afdragen aan schenkbelasting.
De ontvanger van een schenking moet schenkbelasting betalen als het bedrag hoger is dan de vrijstelling. Het is mogelijk dat de schenker de belasting betaalt. Dat wordt een ‘schenking vrij van recht’ of ‘netto-schenking’ genoemd. De ontvanger hoeft dan niets aan de Belastingdienst over te maken, maar het bedrag dat aan belasting moet worden betaald is hoger dan wanneer de ontvanger de belasting betaalt. De belasting die de schenker betaald, wordt namelijk ook gezien als schenking.
 

Schenken aan kind

Uiteraard is het mogelijk om een bedrag belastingvrij te schenken aan je kinderen. Onder kind worden ook pleegkind en stiefkind verstaan. Het kan ook interessant zijn om te schenken aan je kleinkind. Hiermee sla je één generatie over en daarmee voorkom je dat ze belast worden met successierecht.
 

Papieren schenking

Ook is het mogelijk om te schenken als de schenker het geld eigenlijk niet kan of wil missen. Op papier wordt dan vastgelegd dat er een schenking wordt gedaan, maar het bedrag wordt niet meteen aan de ontvanger betaald. Dit wordt een papieren schenking genoemd. Het voordeel is dat de kinderen worden beperkt in het betalen van de erfbelasting. Op papier schenken ze dan het maximale bedrag van vrijstelling dat pas wordt uitbetaald na overlijden van de schenker. Een papieren schenking moet altijd door een notaris worden vastgelegd. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.
 

Meer weten over schenkingsrecht?

Heb je onbeantwoorde vragen over schenkingsrecht of wil je er simpelweg meer over weten? Neem dan contact met ons op en graag adviseren wij je over de meest geschikte toepassing van het schenkingsrecht voor jouw situatie.
 


 
schenkingsrecht