Facebook Twitter

Schenkingen 2017

Schenkingen 2017


De schenkvrijstelling van € 100.000,00 is terug!
Deze belastingvrijstelling voor schenkingen geldt niet alleen bij een schenking van je ouders. Het is ook van toepassing op schenkingen die je van anderen ontvangt. De vrijstelling is bovendien niet (meer) tijdelijk. Hij geldt vanaf nu altijd voor aankoop of verbouwing van je eigen woning of aflossen op je hypotheek. Een schenking in 2017 mag besteed worden in de jaren 2017 tot en met 2019, naar keuze. Zo mag je elk jaar een even groot bedrag gebruiken voor je eigen woning, of de eerste twee jaar niets en in 2019 het hele bedrag. Bij de hiervoor bedoelde schenking moet het geld wel echt rollen. Het mag dus geen schenking op papier zijn.
 
Helaas geldt er één beperking: je moet de schenking ontvangen vóór je 40e verjaardag (of voor de 40e verjaardag van je partner). Daarna kun je geen beroep meer doen op deze vrijstelling.
 
Als je in 2013 of 2014 van een soortgelijke (toen tijdelijke) regeling gebruik hebt gemaakt, mag je dit niet nogmaals doen. Het is een eenmalige vrijstelling, zelfs als je toen minder dan € 100.000,00 geschonken hebt gekregen. Voor gedane schenkingen in andere jaren gelden allerlei overgangsregels.
 
Voldoe je niet aan de voorwaarden voor deze eigen woning schenking, bijvoorbeeld als je geen eigen woning hebt of boven de 40 jaar bent, dan zijn er wellicht alternatieven voor belastingvrij schenken. Heb je een gids nodig in dit oerwoud van schenkingsvrijstellingen, bel dan gerust de notaris.