Facebook Twitter

Schenk- en erfbelasting 2019

Schenk- en erfbelasting 2019


De schenk- en erfbelasting 2019 vind je op deze pagina, met een selectie van de vrijstellingen. Ook vind je de belastingtarieven voor het niet-vrijgestelde deel van de schenk- en erfbelasting. Neem voor de vrijstellingen die gelden voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld voor ondernemers, contact met ons op.
 

Vrijstellingen schenkbelasting 2018

 

 Verkrijger

 Vrijstelling in euro’s

Kinderen (jaarlijks)

5.428

Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig, bestedingsvrij)
 
of
 
Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig voor studie)

26.040

54.246

Overig / kleinkind (jaarlijks)
 
Overig 18-40 jaar (eenmalig voor eigen woning)

2.173

102.010

 

Vrijstellingen erfbelasting 2019

 

 Verkrijger

 Vrijstelling in euro’s

 Partner

650.913

 Kinderen en kleinkinderen

20.616

 Bepaalde zieke en  gehandicapte kinderen                                                61.840
 Ouders

48.821

 Alle overige verkrijgers

2.173

 

Tarieven schenk- en erfbelasting 2019

 

Deel van de belaste verkrijging in euro’s

Partner of kinderen

 Andere afstammelingen dan kinderen

Overige verkrijgers

 0 tot 124.727

 10%

18%

30%

124.727 en hoger

20%

36%

40%

 

De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI’s) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen.