Facebook Twitter

Schenk- en erfbelasting 2018

Schenk- en erfbelasting 2018


De schenk- en erfbelasting 2018 vind je op deze pagina, met een selectie van de vrijstellingen. Ook vind je de belastingtarieven voor het niet-vrijgestelde deel van de schenk- en erfbelasting. Neem voor de vrijstellingen die gelden voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld voor ondernemers, contact met ons op.
 

Vrijstellingen schenkbelasting 2018

 

 Verkrijger

 Vrijstelling in euro’s

Kinderen (jaarlijks)

5.363

Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig, bestedingsvrij)
 
of
 
Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig voor studie)

25.731

53.602

Overig / kleinkind (jaarlijks)
 
Overig 18-40 jaar (eenmalig voor eigen woning)

2.147

100.800

 

Vrijstellingen erfbelasting 2018

 

 Verkrijger

 Vrijstelling in euro’s

 Partner

643.194

 Kinderen en kleinkinderen

20.371

 Bepaalde zieke en  gehandicapte kinderen                                                61.106
 Ouders

48.242

 Alle overige verkrijgers

2.147

 

Tarieven schenk- en erfbelasting 2018

 

Deel van de belaste verkrijging in euro’s

Partner of kinderen

 Andere afstammelingen dan kinderen

Overige verkrijgers

 0 tot 123.248

 10%

18%

30%

123.248 en hoger

20%

36%

40%

 

De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI’s) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen.