Facebook Twitter

Rechten en plichten uit erfenis

Rechten en plichten uit erfenis


Erfenisrechten | Leg het vast (deel IV)

Wat zijn erfenisrechten? De rechten en plichten bij een erfenis? Wij vertellen het aan de hand van een voorbeeld.
De vader van Johannes is overleden. Al het vermogen blijft bij hun moeder. Johannes en zijn broer Gerard houden hun erfdeel tegoed totdat hun moeder is overleden. Johannes vraagt zich af of er verder nog iets geregeld moet worden. Alles lijkt immers in orde.
 

Erfenis rechten en plichten

De notaris wijst Johannes op het belang van het vaststellen van de erfdelen van hem en zijn broer. Deze erfdelen vormen een belangrijke toekomstige aftrekpost voor de erfbelasting zodra moeder komt te overlijden. De hoogte en het bestaan van de vorderingen uit vaders nalatenschap moeten dan kunnen worden bewezen. Johannes heeft eerlijk gezegd op dit moment geen idee wat er aan vermogen is. Laat staan dat dit over een aantal jaren achteraf nog moet worden vastgesteld. Dat probleem kan nu dus worden ondervangen. Daarnaast worden de vorderingen van Johannes en Gerard ook nog eens verhoogd met een (zelf te bepalen) rente. De vader van Johannes heeft in zijn langstlevende testament opgenomen dat er rente wordt bijgeschreven vanaf de datum van zijn overlijden tot aan het overlijden van de langstlevende.
 

Door de aftrek van de kindsdelen en de rente daarover, voorkom je dat er teveel erfbelasting door de kinderen wordt betaald inzake de erfenis van de ouder die als laatste overlijdt.
 

Met een notariële akte van vaststelling erfdelen hebben Johannes en Gerard ook zekerheid voor de toekomst. Ze kunnen vastleggen in welke situaties hun erfdelen worden uitgekeerd, bijvoorbeeld als moeder wordt opgenomen in een verzorgingstehuis. Anders wordt de hele erfenis immers beschouwd als haar eigen vermogen, waardoor zij dit ook moet aanspreken voor de zorgbijdrage. Het is dus de moeite waard om de erfdelen zeker te stellen.
 

Wilt u meer weten over het regelen van een erfenis?