Facebook Twitter

Peiling huwelijkse voorwaarden

Peiling huwelijkse voorwaarden


Op een website van Netwerk Notarissen (www.huwelijksezakentest.nl) is in de periode van 18 januari 2012 tot 7 februari 2013 aan 3159 respondenten, koppels met trouwplannen, een aantal stellingen voorgelegd. Het betreft de volgende combinaties van stellingen:

> Als wij getrouwd zijn:
– willen we financieel onafhankelijk van elkaar zijn en in principe ons salaris of inkomen niet samen delen, of
– vinden we financiële onafhankelijkheid niet (meer) belangrijk en delen we samen ons salaris of inkomen

> Als wij getrouwd zijn:
– willen we niet bij echtscheiding delen: de bezittingen die we ieder vóór ons huwelijk hadden
– willen we ook bij echtscheiding delen: de bezittingen die we ieder vóór ons huwelijk hadden

> Als wij getrouwd zijn:
– willen we niet bij echtscheiding delen: de schulden die we ieder vóór ons huwelijk hadden
– willen we bij echtscheiding ook delen: de schulden die we ieder vóór ons huwelijk hadden

> Als wij getrouwd zijn:
– willen we niet bij echtscheiding delen: de erfenissen die we ieder hebben ontvangen
– willen we bij echtscheiding ook delen: de erfenissen die we samen of apart hebben ontvangen

Deelnemers aan de peiling werd gevraagd hun voorkeur aan te geven voor één van beide stellingen.

Uit deze peiling blijkt dat:

– 38% van de respondenten financieel onafhankelijk van elkaar wil zijn als zij zijn getrouwd;
– 61% van de respondenten de bezittingen die ieder voor het huwelijk heeft bij echtscheiding niet wil delen;
– 74% van de respondenten bij echtscheiding de schulden die er voor het huwelijk waren niet wil delen;
– 91% van de respondenten de erfenissen die ieder heeft ontvangen bij echtscheiding niet wil delen.

Methode en representativiteit
De peiling kan beschouwd worden als ‘river sampling’: de respondenten, geworven via verschillende online en offline kanelen, namen vrijwillig deel aan de peiling. Aan het begin van de vragenlijst werd gevraagd of men van plan was te trouwen.

De respondenten zijn via de volgende kanalen op de site van de peiling terecht gekomen:

– radiospots

– artikelen in regionale dagbladen en lokale weekbladen

– sociale media zoals twitter en Facebook

– digitale nieuwsbrieven

– verschillende internetmedia die een link in hun bericht op hebben genomen via www.netwerknotarissen.nl

Deelnemers aan de peiling zijn:

– afkomstig uit heel Nederland;

– vergeleken met de CBS-cijfers met betrekking tot het aantal huishoudens met een woning in eigendom, minder vaak eigenaar van een eigen woning;

– vergeleken met de CBS-cijfers met betrekking tot het aantal huishoudens dat inkomen heeft uit onderneming, vaker ondernemer;

– vergeleken met de CBS-cijfers met betrekking tot het aantal huishoudens met kinderen, minder vaak ouders van een kind.

Recenter dan de peiling van Netwerk Notarissen is de peiling van het radioprogramma StandpuntNL dat op 12 september 2014 de stelling voorlegde: “Trouwen onder huwelijkse voorwaarden moet de standaard worden” hiermee refererend aan het wetsvoorstel ‘beperking gemeenschap van goederen’. Hierover gaven 1328 respondenten hun mening, waarvan 70% eens en 30% oneens.