Facebook Twitter

Paarse krokodillen

Paarse krokodillen


Paarse krokodillen

Te maken met paarse krokodillen? In een oerwoud van formulieren en logge instanties maakt u het uw naasten makkelijker door een volmacht te geven in een levenstestament.
Paarse krokodillen zijn een metafoor voor overdreven en klantonvriendelijke bureaucratie en regelzucht. Wilt u voorkomen om een paarse krokodil tegen te komen? Of heeft u er toevallig met één te maken gehad? Lees dan verder..
 

Voorbeelden van schrijnende situaties

Jan dient een aanvraag in voor zijn dementerende moeder bij het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg). Eigenlijk moet zijn moeder het formulier zelf ondertekenen, maar doordat zij wilsonbekwaam is, lukt dat niet. Helaas accepteert het CIZ de handtekening van Jan niet. Het CIZ heeft besloten dat alleen een mentor, curator of iemand met een volmacht een aanvraag mag indienen.
 
Bert gaat naar de gemeente. Hij wil zijn hulpbehoevende tante laten overschrijven op haar nieuwe adres. De gemeente geeft geen gehoor aan zijn verzoek. Het doorgeven van een adreswijziging is een formele handeling. Tante moet zelf de wijziging regelen.
 
Janneke ziet dat haar vader nog een bankrekening heeft die hij al jaren niet meer gebruikt. Er gaan alleen bankkosten af, verder gebeurt er niets. Janneke wil de rekening daarom opheffen. De bank wijst echter op de algemene voorwaarden en kan de rekening niet sluiten op verzoek van Janneke.
 

Waargebeurde paarse krokodillen verhalen

Deze voorbeelden zijn gebaseerd op waargebeurde situaties. Het is heel vervelend als mensen uit de naaste omgeving tegen problemen aanlopen vanwege procedures bij instanties, een paarse krokodil. Terwijl zij juist met de beste bedoelingen willen helpen.
 

Voorkom paarse krokodillentranen

Wilt u dit voorkomen? Neem dan een volmacht op in een levenstestament. De volmacht geeft een door u aangewezen vertrouwenspersoon wel de bevoegdheid om (simpele of meer uitgebreide) handelingen uit te voeren. Stel al uw vragen over een levenstestament in een vrijblijvend gesprek met Rispens Notarissen.
 
paarse-krokodillen