Facebook Twitter

Notariële Volmacht

Notariële Volmacht


Notariele Volmacht

Een notariele volmacht is geldig bij ondertekening en draagt er zorg voor dat je eigen gekozen mensen, de mogelijkheid krijgen om namens jou te handelen, wanneer jij dit zelf niet meer kunt.
 

Notariële volmacht voorbeeld

Een voorbeeld van een notariële volmacht verwerken wij in de volgende case. De moeder van Krista en François is opgenomen in verpleeghuis Zonzijde. Ze kan vanwege haar lichamelijke gezondheid niet meer thuis wonen. Maar de verzorging is er uitstekend. Krista en François komen haar regelmatig bezoeken. Daarnaast onderhouden ze ook nog de oude woning van moeder, inclusief de grote tuin.De beide kinderen komen tot het besef dat moeder nooit meer terug zal keren naar haar woning en dat het misschien beter is om deze te koop te zetten.
 

Notariële volmacht verkoop woning

Gelukkig heeft hun moeder een paar jaar geleden een notariële volmacht laten maken. Ze heeft vastgelegd dat de kinderen beslissingen mogen nemen die betrekking hebben op haar verzorging. Daarnaast is in de volmacht geregeld dat de kinderen namens haar de woning mogen verkopen, juist voor een situatie als deze. Er staat in geschreven dat de netto overwaarde ter vrije besteding is. Krista en François hebben het voornemen om deze dan tussen hen te verdelen. Dat lijkt op dit moment het verstandigst. Anders zou de verkoopopbrengst bij moeder op een spaarrekening komen. Moeder kan er echter niets mee op dit moment, terwijl haar spaarcenten wel meetellen voor de berekening van de eigen zorgbijdrage. Krista en François nemen de notariële volmacht alvast mee naar het oriënterend gesprek bij de makelaar.
 

Vastleggen notariële volmacht

Het vastleggen van een notariële volmacht geeft vaak de rust en het vertrouwen dat ook alles gewoon geregeld wordt op het moment dat u het zelf niet meer kunt. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het vastleggen van een notariële volmacht? Neem dan contact met ons op.
 
notariele volmacht