Facebook Twitter

Nieuwe huwelijksregels: minder delen

Nieuwe huwelijksregels: minder delen


Nieuwe regels brengen verandering in de traditie van de gemeenschap van goederen.
Het uitgangspunt van de nieuwe huwelijksregels is dat bij een scheiding niet meer alles fifty-fifty wordt gedeeld. De nieuwe huwelijksregels hebben als basis: minder samen delen. De nieuwe regels zullen naar verwachting per 1 april of 1 juli van 2017 ingaan, maar zullen niet gelden voor stellen die al getrouwd zijn.
 

Huwelijksregels: wat houden de nieuwe regels in?

Huwelijksregels zeggen iets over de eventuele verdeling. Eigen bezittingen en schulden van ieder van de partners worden niet gedeeld bij een scheiding. Met ‘eigen’ wordt bedoeld dat die bezitting of schuld niet ook van de andere partner is. Een voorbeeld: het geld op een rekening op naam van een van de partners hoeft niet gedeeld te worden bij echtscheiding. Het geld dat op een en/of-rekening op naam van beide partners staat, moet bij een scheiding wel worden gedeeld. Ook erfenissen en schenkingen worden niet gedeeld bij een scheiding. Het maakt daarbij niet uit of je de erfenis of schenking hebt gekregen voorafgaand of tijdens de periode dat je getrouwd was.
 
Alles wat je tijdens de periode dat je getrouwd bent, samen opbouwt, deel je bij een scheiding fifty-fifty. Dat geldt zowel voor de bezittingen als de schulden. Als je voordat jullie gingen trouwen samen bezittingen hadden, dan deel je die bij een scheiding ook fifty-fifty.
 
Heeft een van de partners bij het sluiten van het huwelijk een bedrijf? Dan hoeft (de waarde van) het bedrijf bij een scheiding niet te worden gedeeld. Als een bedrijf tijdens het huwelijk wordt gestart of in handen komt van een de partners, dan moet bij scheiding (de waarde van) het bedrijf wel worden gedeeld.
 
Door de nieuwe huwelijksregels hoef je schulden die een van beiden voorafgaand aan het huwelijk had, niet meer samen te delen. Maar schuldeisers kunnen zich voor de helft wel op gezamenlijke bezittingen verhalen.
 

Huwelijkse voorwaarden notaris

Het is natuurlijk mogelijk om van voorgaande regels af te wijken. Daarvoor kun je huwelijksvoorwaarden maken bij de notaris. Je kunt nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen of juist het omgekeerde: koude uitsluiting (niets delen) en alle variaties daartussenin. Het is dus goed om je te laten informeren, voordat je trouwt.
 
Meer weten over huwelijksregels? Neem dan contact op met Rispens Notarissen.
Neem contact op
 
huwelijksregels