Facebook Twitter

Recreatiehuis kopen

Recreatiehuis kopen


Een recreatiehuis kopen, hoe zit dat juridisch gezien? Meer dan 10.000 Nederlanders overwegen om een recreatiewoning in Nederland te kopen. Er zitten wel wat juridische haken en ogen aan de aanschaf van een recreatiewoning. Het is daarom goed om je vooraf te laten informeren over wat je koopt. Wat zijn de globale overeenkomsten voor de aanschaf van een recreatiehuis?
 

Recreatiehuis overeenkomst

Er zijn een aantal opties voor een recreatiehuis overeenkomst. In veel gevallen koop je een recreatiewoning maar word je geen eigenaar van de grond waarop de woning staat of komt te staan omdat je de grond huurt. De rechter heeft beslist dat ook al koop je de recreatiewoning je geen eigenaar wordt van de recreatiewoning die op de grond staat die je huurt. Op een aantal parken is het ook mogelijk om eigenaar te worden van de grond of een recht van opstal (dit is een eigendomsrecht voor dat wat op grond van een ander staat of gebouwd is) te krijgen (eventueel in combinatie met een huurovereenkomst).
 
Er zijn grofweg drie juridische mogelijkheden bij de aanschaf van een recreatiewoning:
 
> je koopt een recreatiehuis en je huurt de grond waarop deze woning staat of komt te staan;
> je koopt een recreatiehuis en je koopt ook de grond waarop deze woning staat of komt te staan;
> je koopt een recreatiehuis en een recht van opstal (dat is een soort van eigendomsrecht) voor de woning (eventueel in combinatie met een huurovereenkomst).
 

Geld lenen voor recreatiewoning

Ga je bij de bank geld lenen voor de recreatiewoning? Voor de bank is het belangrijk om te weten of je eigenaar wordt van de grond én de recreatiewoning of dat je ‘alleen maar’ huurder bent.
 

1. Koop van de recreatiewoning en huur van de grond

Als je een recreatiehuis kopen en daarnaast een huurovereenkomst afsluit voor de grond waarop de woning staat, word je geen eigenaar van de grond. Dit kan betekenen dat je bij het einde van het huurcontract de woning moet afbreken of verwijderen. In veel gevallen betekent het ook dat je recreatiewoning moeilijker verkoopbaar is omdat je de grond niet kunt meeverkopen. Wat precies je positie is, hangt af van het contract dat je afsluit. We hebben een checklist gemaakt met de belangrijkste punten waarop je moet letten.
 
Bekijk de checklist voor het kopen van een recreatiewoning.
 

2. Koop van de recreatiewoning én koop van de grond

Als je de recreatiewoning én de grond koopt, ben je als eigenaar in principe de baas over de woning en de grond. Vaak is het bij parken wel zo dat er een reglement geldt of er een vereniging van eigenaars is. Er kunnen dan regels zijn waaraan je als eigenaar aan moet houden.
 
Er zijn bijkomende kosten bij het kopen van een recreatiewoning én de grond. Je betaalt bij de overdracht eenmalig 2% overdrachtsbelasting, jaarlijks onroerendezaakbelasting, rioolheffing etc. Er kan ook forensenbelasting betaald moeten worden (als je in een jaar meer dan 90 dagen in het de woning verblijft) en als je de recreatiewoning verhuurt misschien ook toeristenbelasting.
 
De overdracht van de recreatiewoning en de grond vindt plaats via de notaris.
 

3. Koop van de recreatiewoning en een opstalrecht

Omdat de rechter heeft uitgemaakt dat in de meeste gevallen de grondeigenaar ook eigenaar wordt van de recreatiewoning die een ander op de grond plaatst, wordt vaak gewerkt met een recht van opstal. Hiermee wordt een scheiding aangebracht tussen de eigendom van de grond en de eigendom van dat wat op de grond wordt gebouwd of gezet (de opstal). Een recht van opstal krijg je via de notaris (die een akte maakt en ervoor zorgt dat het kadaster het opstalrecht juist verwerkt). Het voordeel van een recht van opstal is dat je eigenaar wordt van de recreatiewoning en deze (als dat ook met de eigenaar van de grond is geregeld) kunt verkopen aan een ander. Het recht van opstal kan gekoppeld zijn aan een huurovereenkomst met de eigenaar van de grond.
 

Recht van opstal

Het recht van opstal biedt de mogelijkheid met de eigenaar van de grond te regelen dat bij het einde van het recht van opstal de eigenaar van de woning het recht heeft de recreatiewoning ‘mee te nemen’ of als dat niet kan een vergoeding te krijgen van de eigenaar van de grond.
 

Meer weten over overeenkomsten voor uw recreatiehuis?

Wil je graag verder geïnformeerd worden over de mogelijke overeenkomsten die er zijn op het gebied van de aanschaf van een recreatiewoning? Een recreatiehuis kopen vraagt om een goede voorlichting op het gebied van juridische zaken. Neem gerust contact op met Rispens Notarissen voor al je vragen.
 
recreatiehuis kopen