Facebook Twitter

Erfrechtplan

Erfrechtplan


Wat is een erfrechtplan

Een erfrechtplan is een advies om (de verdeling van) uw nalatenschap te plannen op een manier die het best aansluit bij uw persoonlijke situatie. Dit advies kan in de vorm van een gezamenlijke bespreking, soms gevolgd door een verslag op papier of begeleid met een schriftelijke toelichting. Uiteindelijk wordt het erfrechtplan uitgewerkt in een notariële akte. Dit kan een testament zijn, maar ook een akte van schenking of levenstestament.
 

Erfrechtplanning adviseur nodig?

Er zijn diverse adviesbureaus die adverteren om een erfrechtplan voor u op te stellen. Dit is niet nodig bij Rispens Notarissen; daar bent u direct bij de bron met als voordeel directe communicatie en duidelijkheid (en daarom voordeliger). Uiteindelijk zal een erfrechtplan immers toch in een testament bij de notaris moeten worden vastgelegd. Rispens Notarissen zorgt bij een testament zelf voor een heldere, goed leesbare toelichting vooraf. Bovendien is de notaris altijd onafhankelijk en onpartijdig en heeft een geheimhoudingsplicht.
 

Erfrechtplanners

Rispens Notarissen zijn bij uitstek erfrechtplanners; wij denken in scenario’s (wat als…). Wat als u door dementie, beroerte of mobiliteitsproblemen niet meer uw eigen zaken kunt behartigen? Wat als u komt te overlijden; wie regelt dan het afsluiten van uw administratie, wie kiest u als erfgenamen en onder welke voorwaarden? Op deze manier is alles goed te plannen, zodat toekomstige gebeurtenissen juridisch geen problemen opleveren. Emotioneel is het immers al zwaar genoeg.
 

Begrijpelijk testament

Rispens Notarissen stelt samen met u een erfrechtplan op aan de hand van een persoonlijk gesprek, naar uw wensen en in een voor u begrijpelijke vorm. Moeilijke testamenten en constructies om belasting te besparen zijn een optie. Maar voorop staat een begrijpelijk testament en de (eenvoudige) uitvoering daarvan. U moet zich er goed bij voelen.
 

Erfrechtplan ervaringen

Rispens Notarissen zijn erfrechtplanners bij uitstek, wij zijn er immers voor opgeleid. Wij hebben een universitaire studie Notarieel Recht afgerond, gevolgd door een beroepsopleiding van 3 jaar. Rispens Notarissen heeft de ervaring en kent de valkuilen. Bovendien zijn wij expert op gebieden die het erfrecht kruisen, zoals het huwelijksvermogensrecht en het ondernemingsrecht. Met deze kennis wordt het pas een complete erfrechtplanning.
 

Rispens Notarissen is laagdrempelig

Rispens Notarissen is laagdrempelig; u kunt binnenlopen, bellen of mailen of de inloopdagen bezoeken. Ook komt Rispens Notarissen graag bij u langs; wij beschikken over een Rispens Notarissen-auto en Rispens Notarissen-fiets om bij u thuis te komen.
 

Uw erfrechtplan opstellen?

Hierboven zijn allerlei redenen geschetst om direct bij de notaris aan te kloppen; een extra adviseur is nergens voor nodig. U bent van harte welkom, juist voor het opmaken van een erfrechtplan.
 
erfrechtplanning