Facebook Twitter

Erfenisrechten | Een erfenis krijg je niet ‘automatisch’

Erfenisrechten | Een erfenis krijg je niet ‘automatisch’


Erfenisrechten

Wat zijn de erfenisrechten als er een dierbare is overleden? Er moet heel wat worden geregeld om de erfenis af te wikkelen. Als eerste ga je kijken wie de erfgenamen zijn en of er door de overledene een testament is gemaakt. De notaris kan dat voor je navragen bij het Centraal Testamentenregister waar alle in Nederland gemaakte testamenten zijn geregistreerd. Lees meer over erfenisrechten:
 

Verklaring van Erfrecht

Maar je bent vaak niet de enige belanghebbende. Instanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, kunnen om een verklaring van erfrecht vragen. Dat is een verklaring van een notaris waarin staat vermeld wie is overleden, wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen zijn en wie de erfenis gaat afwikkelen. De notaris vraagt voor die verklaring van erfrecht aan de erfgenamen of zij wel erfgenamen willen zijn: je hoeft namelijk niet zonder meer de erfenis te accepteren.
 

Erfenisrechten en plichten

Wat zijn de erfenisrechten en plichten? Je kunt als erfgenaam maar één keer kiezen wat je wilt. Het is daarom belangrijk je door je notaris te laten adviseren over wat voor jou de beste optie is. Je hebt overigens geen keuze meer als je je al gedraagt als een erfgenaam. Dat doe je bijvoorbeeld door spullen van de overledene te koop te zetten via Marktplaats. Dan lijkt het namelijk voor de buitenwereld dat je de erfenis al geaccepteerd hebt.
 

Advies erfenisrechten

Heb je een vraag over erfenisrechten? Of wil je deskundig geholpen worden bij de afwikkeling? Rispens Notarissen is gespecialiseerd in erfenissen. Wij helpen je graag. Zo kunnen we de aangifte voor de erfbelasting doen, het testament uitvoeren en de erfenis verdelen. En in veel gevallen kunnen we ook voorkomen dat er onenigheid tussen de erfgenamen komt, over de afwikkeling van de erfenis. En dat is toch ook heel wat waard.
 
Neem contact op
 
erfenisrechten