Facebook Twitter

Erfenis verwerpen

Erfenis verwerpen


Erfenis verwerpen. Kan dat?

Afstand doen van een erfenis ten gunste van een ander, je erfenis verwerpen. Kan dat? Als je het geld liever wilt laten toekomen aan je kinderen dan aan jezelf omdat zij de erfenis beter kunnen gebruiken? Het antwoord hangt af van de situatie. Wellicht heeft afstand doen van de erfenis niet altijd het gewenste effect.
 

Afstand doen van erfenis

Afstand doen van erfenis (verwerping) heeft tot gevolg dat de kinderen van de oorspronkelijke erfgenaam voor hem of haar in de plaats komen. Deze regel geldt indien er niet iets anders is geregeld in het testament van de overledene. Er kan heel goed in het testament staan dat wanneer A verwerpt, de erfenis naar B gaat en niet naar de kinderen van A.
 

Erfenis weigeren

Fiscaal gezien mag iedere Nederlander een belastingvrij bedrag erven. Als een kind afstand doet van een erfenis, waardoor diens vijf kinderen deze ontvangen, zouden ze alle vijf recht hebben op een dergelijk belastingvrij bedrag. De regel is echter dat de erfbelasting in totaal nooit minder is dan het oorspronkelijke bedrag, als er géén afstand was gedaan. Andersom moet een eventuele hogere erfbelasting -door hogere tarieven bij de kleinkinderen- wel worden afgedragen.
 

Verwerpen nalatenschap

Toch kan afstand doen fiscaal gunstig zijn, om dubbele belasting te voorkomen, als de ouder de erfenis wil doorschenken aan de kinderen. Dan moet de ouder erfbelasting betalen en de kinderen schenkbelasting. Bij elkaar opgeteld kan het dan toch voordeliger zijn dat de ouder de nalatenschap meteen verwerpt.
NB. Als een erfgenaam onder curatele staat, failliet is of een bijstandsuitkering ontvangt, kan er vaak geen afstand worden gedaan van de erfenis. In dit soort situaties mogen derden namelijk geen nadeel ondervinden van afstanddoening door de erfgenaam.
 
Beoordeel samen met de notaris of afstand doen in uw situatie mogelijk en/of zinvol is. Neem contact met ons op.