Facebook Twitter

Erfenis met schulden

Erfenis met schulden


Erfenis met schulden

Erfenis met schulden in de maag gesplitst krijgen is vanaf 1 september 2016 niet langer zomaar toegestaan voor nabestaanden. Daar zat je voorheen heel makkelijk aan vast. Het meenemen van enkele spullen uit het huis van de overledene was al voldoende om de erfenis te aanvaarden. Ook het betalen van een etentje met de pinpas van de overledene kon zorgen voor zo’n ‘stilzwijgende aanvaarding’.

Erfenis schulden

Erfenis schulden werden voorheen standaard overgedragen aan de nabestaande: alle bezittingen én schulden uit de nalatenschap. Was er sprake van een negatief saldo, dan werd de erfgenaam daarvoor persoonlijk aansprakelijk. Tot nu toe was er al sprake van aanvaarding bij het opruimen van een woning of het veilig stellen van sieraden. Onder de nieuwe regels is er nog niets aan de hand, als je maar inzichtelijk maakt wat je bewaart en waar. Iets dat alleen emotionele waarde heeft, zoals een fotoalbum, mag je nu gerust meenemen. En als een huis (snel) leeg moet, mag je de spullen (laten) opslaan. Pas bij het verkopen van spullen, is er sprake van een handeling die leidt tot aanvaarding van de erfenis.

Meer weten om verrassingen te voorkomen?

Maar om helemaal zeker te zijn dat je niet voor verrassingen komt te staan zoals een erfenis met schulden, adviseren wij altijd nog om beneficiair te aanvaarden. Vooral als het niet van meet af aan duidelijk is wat er in de nalatenschap zit en welke aanspraken er nog kunnen komen. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe wij dit voor u kunnen voorkomen.

erfenis met schulden