Facebook Twitter

Erfenis gemeenschap van goederen uitsluitingsclausule

Erfenis gemeenschap van goederen uitsluitingsclausule


Erfenis gemeenschap van goederen uitsluitingsclausule

Voorbeeld over erfenis gemeenschap van goederen uitsluitingsclausule. Wat gebeurd er met de erfenisverdeling voor aangetrouwde kinderen? Immie en haar broers zitten aan tafel bij de notaris. Ze willen graag het huis verkopen van mem, die eind november is overleden. De notaris zoekt uit wie er gerechtigd zijn tot het huis. De erfgenamen van mem zijn in ieder geval allen aanwezig.
 
Maar de notaris gaat samen met de kinderen terug in de tijd, naar 1997, toen heit is overleden. Een deel van het huis is destijds – via de erfenis van heit – al bij de kinderen terecht gekomen. Tien jaar later, in 2007, is dochter Immie na veel getouwtrek gescheiden van haar man Joop. Joop en Immie waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Immie realiseert zich opeens dat Joop wellicht nog recht heeft op een deel van het ouderlijk huis. Immie kan haar tranen nauwelijks bedwingen: al het oud zeer komt weer boven.
 

Uitsluitingsclausule

Gelukkig heeft de notaris het testament van heit zo boven water. Ze zijn gered: er is een uitsluitingsclausule / privé-clausule opgenomen in zijn testament. Dat betekent dat alleen de eigen kinderen zijn erfenis delen.
Heit z’n deel van het huis valt dus niet in een gemeenschap van goederen waarin de kinderen zijn of waren getrouwd. Een tussentijdse echtscheiding heeft geen invloed. Immie haalt opgelucht adem.

 
Het vastleggen van een uitsluitingsclausule is voor iedereen aan te raden. Omdat niemand jaren vooruit kan kijken…
 

Heb je een soortgelijke situatie?

Herken je je in bovenstaande casus en wil je graag advies voor jouw situatie omtrent erfenis gemeenschap van goederen uitsluitingsclausule? Neem dan contact met ons op. Rispens Notarissen wil de drempel verlagen om je verder te helpen op de kruispunten van jouw leven.
 


 
erfenis gemeenschap van goederen uitsluitingsclausule