Facebook Twitter

Erfenis bij dementie

Erfenis bij dementie


Erfenis bij dementie

Hoe werkt dat met de erfenis bij dementie? Steeds meer mensen hebben te maken met een demente partner.
Schrijnend zijn de verhalen hoe echtparen uit elkaar worden gehaald omdat één van beiden moet worden opgenomen in een verpleeghuis.
 

Demente partner onterven

In dit voorbeeld is Auke de thuiswonende partner, terwijl zijn vrouw Betje in Huize Avondrust is opgenomen. Tijd voor Auke om na te denken over een testament. Zij hebben alles vroeger geregeld ‘op de langstlevende’. De nalatenschap van de eerst overleden echtgenoot gaat naar de andere echtgenoot. Dat is prima, zolang de langstlevende hier ook over kan regeren.
 
Maar Betje kan de regie niet meer zelfstandig voeren. Mocht Auke overlijden, dan wil hij graag dat de kinderen alles regelen. Het langstlevende-testament zit hun nu als het ware in de weg. Betje heeft er feitelijk niets aan om alles te erven; zij zal nooit meer in de woning kunnen wonen of het geld kunnen beheren. Ook al zijn de kinderen bewindvoerder over haar, dan mogen ze geen vermogen aan zichzelf uitkeren, alles blijft bij Betje.
De notaris adviseert Auke daarom om zijn testament te wijzigen. Hij kan daarin zijn partner onterven en zijn deel direct aan de kinderen doen toekomen.
 
Auke vindt het emotioneel gezien nog wel lastig om zijn lieve Betje te onterven, maar besluit toch de stap te nemen.
Omdat hij in zijn achterhoofd weet dat het niet reëel is dat zij erfgenaam zou zijn.
 

Advies voor erfenis bij dementie?

Het is een situatie waar je van te voren waarschijnlijk geen rekening mee hebt gehouden. Nu het aan de hand is, is het heel naar en wil je het op een nette en goede manier regelen. Dat begrijpen wij goed en staan je daarom bij in deze lastige situatie. Wij geven advies waar je op kunt bouwen en een goed gevoel aan overhoudt. Heb jij een dementerende partner en wil je graag advies over jouw situatie? Neem dan contact met ons op.
 


 
erfenis bij dementie