Facebook Twitter

Eerste hulp bij erfenissen

Eerste hulp bij erfenissen


Een dierbare of een bekende is overleden. In deze moeilijke tijd moeten allerlei zaken worden geregeld. Als je erft of je bent in het testament tot executeur benoemd, heb je een rol in de afwikkeling van de erfenis. Omdat je het risco loopt aansprakelijk te worden voor de schulden van de overledene, is het belangrijk meteen na een overlijden naar ons toe te komen. Wij bieden dan eerst hulp zodat je niet in de valkuilen stapt.

Aansprakelijk als erfgenaam
Als je een erfenis accepteert, word je aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Ook als de schulden groter zijn dan de bezittingen. De erfgenaam moet dan met zijn eigen geld bijpassen.

In Nederland ben je niet verplicht een erfenis te accepteren. Je kunt er vanaf zien – dit wordt verwerpen genoemd – of de erfenis als een faillissement laten afwikkelen – dit wordt beneficiair aanvaarden genoemd. In deze gevallen hoef je als erfgenaam in principe niet de schulden van de overledene te betalen.

In sommige gevallen heb je geen keuze om te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. Dat is bijvoorbeeld als je je (bewust of onbewust) als een erfgenaam hebt gedragen. Bijvoorbeeld door geld op te nemen van de bankrekening van de overledene, in de auto van de overledene te rijden of door inboedel van de overledene bij je thuis te gebruiken.

Aansprakelijk als executeur
Vanaf 1 januari 2012 geldt dat een executeur samen met de erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de erfbelasting. Je kunt hierdoor financieel risco lopen. Ook al ben je in een testament tot executeur aangewezen; je kunt deze aanwijzing weigeren.

Testament
Als de overledene een testament heeft, moet dit vaak worden uitgevoerd. In het testament kunnen bijvoorbeeld keuzes voor de erfgenamen zijn opgenomen. Of het vermogen van de overledene moet worden beschreven omdat de overledene een tweetraptestament had. Deze testamenten komen veel voor.

Erfbelasting
Ook als er geen testament is, zijn er verschillende keuzes die invloed hebben op de erfbelasting. Het is belangrijk dat je weet welke keuzes dat zijn en of die voor een hogere of juist lagere erfbelasting zorgen.

Een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van de erfbelasting is de woning. Als je een huis erft, betaal je namelijk erfbelasting over de WOZ-waarde van het huis. Vind je deze WOZ-waarde te hoog? Dan zijn er voor erfgenamen mogelijkheden om hier wat aan te doen. Je hoeft namelijk niet in alle gevallen de WOZ-waarde te accepteren. Als wij aangifte voor de erfbelasting verzorgen, wordt meestal minder erfbelasting betaald door onze kennis van aftrekposten.