Facebook Twitter

Dubbele erfbelasting?

Dubbele erfbelasting?


Case dubbele erfbelasting

Een case over dubbele erfbelasting. Kees en Marijke zijn met elkaar getrouwd en hebben geen kinderen. Ze zijn dus elkaars enig erfgenaam. Daarom vinden zij het niet nodig om een testament op te stellen. Wel vragen ze zich af wat er gebeurt als ze vlak na elkaar komen te overlijden. Is er dan dubbele erfbelasting verschuldigd? En wie erft hun nalatenschap uiteindelijk?
 

Dubbele erfbelasting langstlevende

De notaris vertelt: Het kan inderdaad voorkomen dat twee partners kort na elkaar overlijden, bijvoorbeeld na een ongeluk. Vroeger was het zo dat er eventueel twee keer over hetzelfde erfbelasting werd betaald. Eén keer door de langstlevende en vervolgens door diens erfgenamen. Nu is er bij wet geregeld dat de eerste aanslag komt te vervallen, als de partners binnen 30 dagen na elkaar komen te overlijden.
 

Uiteindelijke erfgenamen

Los daarvan is de vraag wie de uiteindelijke erfgenamen zijn. Als er geen kinderen zijn, erven de familieleden van degene die als laatste overlijdt. Het lot bepaalt hierdoor dus welke familie uiteindelijk zal erven.
Een voorbeeld hiervan is het in 2016 getrouwde stel dat op huwelijksreis is overleden. Waarschijnlijk aan een voedselvergiftiging. Aangezien de man ongeveer een half uur na de vrouw kwam te overlijden, was zijn moeder uiteindelijk enig erfgenaam van hun beide nalatenschappen. De familie van de vrouw erfde niets. De beide families zijn tot op heden nog steeds met elkaar aan het procederen.
 

Meer weten over dubbele erfbelasting?

Bij een overlijden kort na elkaar is dit te voorkomen door toch een testament op te maken. Daarin kunnen Kees en Marijke zelf bepalen hoe en tussen wie hun nalatenschap verdeeld wordt. Wilt u meer weten over erfbelasting? Neem dan contact met ons op!
 


 
dubbele erfbelasting