Facebook Twitter

Belastingvrij erven kleinkind

Belastingvrij erven kleinkind


Belastingvrij erven kleinkind

Normaal gesproken erven kinderen van hun ouders. Maar in sommige gevallen kan het gunstig zijn om ook de kleinkinderen iets te geven. Voor hen is een extraatje vaak heel welkom als ze net een baan hebben, een huis gaan kopen of een gezinnetje stichten. Ontdek meer over belastingvrij erven kleinkind.
 

Erven kleinkinderen

Bovendien is het fiscaal voordelig als kleinkinderen erven en worden opgenomen in een testament. Je zou het kunnen beschouwen als een geschenk na overlijden van de grootouders. De kleinkinderen krijgen voor dit geschenk een vrijstelling voor de erfbelasting (in 2017 tot € 20.209,00 per persoon). De kinderen betalen door de verdeling tussen de kinderen en kleinkinderen, zelf ook minder belasting.
 

Erven kleinkind

In het testament kunnen de grootouders zelf bepalen wanneer een kleinkind hun ‘geschenk’ erft, bijvoorbeeld wanneer beide grootouders zijn overleden, of bij een bepaalde leeftijd van de kleinkinderen. Met deze tip komt ook meteen een waarschuwing. In oudere testamenten zijn ook wel legaten aan de kleinkinderen opgenomen, die gekoppeld waren aan het bedrag dat een kleinkind belastingvrij kon erven. Jaren geleden was dit bedrag nog ongeveer €2.000 per kleinkind. Wat als kleinigheidje was bedoeld, kan dus veel grootser uitpakken dan gedacht! Meer weten overgeld schenken?
 

Meer weten over erven kleinkind?

Mocht u graag meer willen weten over de mogelijkheden om uw kleinkind belastingvrij te laten erven? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag!
 
belastingvrij erven kleinkind